/ 2 نظر / 40 بازدید
نیلوفـــــر

بعضیا تو زندگیت نقش دیوارو بازی میکنن نه دوست داری خرابشون کنی ؛ نه میتونی بهشون تکیه بدی … !!!

صادق مقدم

ممکن تظیفوا رابط مدونتی عندکم و خبرنی حتی اضیف مدونتک